Om oss

Företaget är ett privatägt slakteri och styck företag, jobbar endast med svenskt lokalt producerat


Företagets primära mål är att förse den svenska marknaden med högkvalitativa detaljer inom nöt, lamm, kalv. Inriktning skall leda hela företaget till ett kvalitetstänkande som inkluderar både företaget, kunderna och omgivning.
FSSC 22000 2024
KRAV 2025
Certifikat_EU Eko_Slakteriet i Sjöbo
Certifikat_EU Eko_Slakteriet i Sjöbo AB2


Fakta om verksamheten

⬥ Grundades 2002

⬥ Slakteriet Sjöbo AB är ovalstämplat kontrollnummer 147 och godkänt

⬥ Företaget har idag ca 14 anställda

⬥ Styckningsvolym är ca 30 – 35 ton per vecka

⬥ Produkterna är EAN märkta, företagsprefix 73 5003645

⬥ Tillförseln sker i egen regi genom Sverker Malmborg AB

⬥ Utleveranser sker i egen regi med kylbilar

⬥ Försäljning sker genom Sverker Malmborg AB

⬥ Årets Landsbygdsföretagare Sjöbo kommun 2009

⬥ Godkänd kvalitetsmanual finns (Egenkontroll och HACCP)

⬥ Företaget jobbar effektivt med spårbarhet och återkallelse

⬥ KRAV certifierade

⬥ Certifierade enligt FSSC-22000 ledningssystem för livsmedelssäkerhet

⬥ Extern kvalitetskontroll

⬥ Miljöpolicy finns

⬥ Kvalitetspolicy finns

Slaktvolymerna är ca:

Framtiden på Slakteriet Sjöbo AB


Vi har en stark tro på framtiden när det gäller att producera svenska produkter i egen regi. Den lilla lokal producenten med jättens styrka genom själv ha kontroll från ”gård till bord”.

För att kunna behålla och stärka våra framgångar så har vi byggt ut slakteriet för att uppnå:

⬥ Större slakt och styck kapacitet

⬥ Utökad kyl kapacitet

⬥ Rationellare styckning

⬥ Effektivare logistik

⬥ Bättre utrymme för vår personal

Detta för att kunna ge en snabb och bra service och samtidigt kunna leverera den kvalitet som kunden önskar/kräver.

Hos oss är framtiden ljus.

Digitaliseringsprojekt


Slakteriet Sjöbo är nu med ett digitaliseringsprojekt som medfinansieras av Europeiska Unionen.

Digitalt Flöde:

⬥ Packning och leverans

⬥ Gården och hämtning

⬥ Beställning och återrapportering

⬥ Kunden- Gården och bordet med spårbarhet